• Start
  • Witamy na ornecianka.pl
 • News
 • Forum
 • Samorząd
  • Sesja Rady Miejskiej Ornety
   Obrady Rady Miejskiej
 • Na sygnale
  • Na sygnale
   Na sygnale
 • Gospodarka
 • Kultura
 • Sport

Pt17082018

Ostatnia aktualizacja12:26:43 AM

Font Size

Cpanel

Najpiękniejsze miejsca Ornety - konkurs

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. „NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA ORNETY” Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym "Najpiękniejsze miejsca Ornety". Konkurs trwa do 18 lipca 2012 r. W tym czasie każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Należy je złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Ornecie w wersji wydrukowanej na papierze fotograficznym oraz dostarczyć w formie elektronicznej. Zdjęcia tylko w wersji cyfrowej nie będą brały udziału w konkursie. Regulamin konkursu znajduje się poniżej:

Regulamin konkursu fotograficznego „ Najpiękniejsze Miejsca Ornety”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Ornecie.

2. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Ornety.

3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

4. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów

6. Konkurs trwa do 18 lipca 2012 roku.

2. ZDJĘCIA

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie,

2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie minimum A4(21cm x 30cm), oraz przesłane w wersji elektronicznej w formacie JPG w wysokiej rozdzielczości.

3. Zdjęcia przesłane tylko w formie cyfrowej nie wezmą udziału w konkursie,

4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

5. Termin zgłaszania zdjęć mija 18 lipca 2012 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.

6. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie bądź kopercie: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, informację na temat przedstawionego na zdjęciu miejsca, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć.

7. Organizator informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Fotografie należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie, I piętro, do godz. 15.30 lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Orneta, ul. Plac Wolności 26, 11-130 Orneta Z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze miejsca Ornety”.

9. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu, które powoła Burmistrz Ornety

3. HARMONOGRAM KONKURSU Nadsyłanie prac: do 18 lipca 2012 r. Ocena jury: do 24 lipca 2012 r. Zawiadomienie o werdykcie Jury: do 26 lipca 2012 r. Wystawa pokonkursowa prac: lipiec - sierpień 2012 r.

4. NAGRODY

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone zdjęcia zostaną również umieszczone w nowo powstałym folderze o Ornecie.

2. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową, telefoniczną lub listowną.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

1. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji miasta Orneta. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie, podając dane autora.

2. Zdjęcia prezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostaną po zakończeniu konkursu umieszczone w miejskiej bazie fotograficznej i będą wykorzystywane przez Urząd do celów promocyjnych. Także i w tym przypadku fotografie będą opisane nazwiskami autorów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Urzędu Miejskiego w Ornecie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

comments

Dodaj komentarz

Wydawca portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność z prawdą podawanych przez użytkowników informacji i prezentowane przez nich opinie, a także za ewentualne skutki będące następstwem stosowania się do prezentowanych na stronie komentarzy. Za publikowane na portalu komentarze, wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy. Wydawca i redakcja portalu informują, że w żaden sposób nie ingerują w treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników w komentarzach. Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy sprzecznych z prawem oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

Uwaga - zarejestrowani użytkownicy nie muszą wpisywać zabezpieczenia przed spamem.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

0 #1 anonim 2012-07-11 13:06
Główna nagroda uśmiech Burmistrza - bezcenne :lol:
Cytować

Zobacz także

Promotion