• Start
  • Witamy na ornecianka.pl
 • News
 • Forum
 • Samorząd
  • Sesja Rady Miejskiej Ornety
   Obrady Rady Miejskiej
 • Na sygnale
  • Na sygnale
   Na sygnale
 • Gospodarka
 • Kultura
 • Sport

Śr17012018

Ostatnia aktualizacja08:15:42 AM

Font Size

Cpanel

Mieszkanie na Podleśnej - przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Drwęca” ogłasza przetarg na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego usytuowanego na II p. w budynku przy ul. Podleśnej 9 A/6 w Ornecie , o pow. użytkowej 74,51m2 ( 4 pokoje, kuchnia, p.pokój, łazienka, WC). Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania oraz instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej. Cena wywoławcza wynosi 116.675,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu (pierwszego lub drugiego) jest wpłata wadium w kwocie 5,9 tyś. zł, przed przetargiem, na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Sztumie Filia Orneta , Nr 18 8309 0000 0059 8044 2000 0010. Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012 r. o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przemysłowej 15 w Ornecie.

Prawo udziału w pierwszym przetargu mają oczekujący członkowie SMLW „Drwęca”, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu za najwyższą wylicytowaną kwotę. W przypadku niedokonania zbycia lokalu członkom Spółdzielni w toku pierwszego przetargu, przeprowadzony zostanie drugi przetarg - ustny nieograniczony w dniu 20 sierpnia 2012 r., o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przemysłowej 15 w Ornecie na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Podleśnej 9 A / 6 w Ornecie. Cena wywoławcza 116.675,00 zł. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty ceny w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Po rozstrzygnięciu przetargu, dopełnieniu warunków finansowych przez oferenta, Spółdzielnia: - zawrze umowę o ustanowieniu i przeniesieniu odrębnej własności lokalu przed notariuszem, - przekaże protokołem zdawczo-odbiorczym lokal i od tej daty będą naliczane opłaty za użytkowanie lokalu. Koszty spisania aktu notarialnego za ogół czynności notarialnych oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym ponosi nabywca prawa bezpośrednio u notariusza. Wpłacone wadium przechodzi na rzecz Spółdzielni o ile osoba, która wygrała przetarg w terminie nie wpłaci na konto Spółdzielni wylicytowanej pełnej kwoty lub zrezygnuje z objęcia lokalu, bądź uchyla się od zawarcia umowy notarialnej.

Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do wglądu przed przystąpieniem do przetargu. Informacje w powyższej sprawie oraz wgląd do regulaminu przetargu i Statutu Spółdzielni można uzyskać w biurze Spółdzielni, pok. nr 5 lub telefonicznie nr 55- 242 14 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

comments

Dodaj komentarz

Wydawca portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność z prawdą podawanych przez użytkowników informacji i prezentowane przez nich opinie, a także za ewentualne skutki będące następstwem stosowania się do prezentowanych na stronie komentarzy. Za publikowane na portalu komentarze, wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy. Wydawca i redakcja portalu informują, że w żaden sposób nie ingerują w treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników w komentarzach. Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy sprzecznych z prawem oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

Uwaga - zarejestrowani użytkownicy nie muszą wpisywać zabezpieczenia przed spamem.

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz także

Promotion