• Start
  • Witamy na ornecianka.pl
 • News
 • Forum
 • Samorząd
  • Sesja Rady Miejskiej Ornety
   Obrady Rady Miejskiej
 • Na sygnale
  • Na sygnale
   Na sygnale
 • Gospodarka
 • Kultura
 • Sport

Cz16082018

Ostatnia aktualizacja12:26:43 AM

Font Size

Cpanel

Młyńska Struga w "przebudowie" za ponad 2 mln zł.

W Bażynach trwają prace przy inwestycji "Odtworzenie - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Młyńska Struga, m. Bażyny, woj. warmińsko-mazurskie". Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Wartość kontraktu to 2 266 191,69 zł. Inwestycje wykonuje firma Zakład Projektowo - Wykonawczy H-BUD Hieronim Szukalski z Sopotu. 

Celem przedsięwzięcia jest likwidacja zagrożeń jakie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia może stwarzać podmywanie skarp i nasypów przez rzekę Młyńska Struga, na odcinku od km 13+350 do km 15+000, oraz zły stan techniczny jazu w km 13+350, stwarzający możliwość wystąpienia awarii budowlanej. Podczas opracowywania projektu wzięto po uwagę, że na dzień dzisiejszy istnieje zwiększone ryzyko osunięcia się skarp przy kościele we wsi Bażyny oraz wzdłuż nasypu drogowego od km 14+410 do km 14+480 rzeki Młyńska Struga.


Osiągnięcie tego celu możliwe jest przez:
- miejscowe obniżenie dna oraz umocnienie koryta rzeki na odcinku od km 13+350 do
km 15+000,
- zabezpieczenie skarp rzeki przy kościele we wsi Bażyny od km 13+650 do km
13+710, oraz przy drodze od km 14+410 do 14+480,
- przebudowę jazu w km 13+350 na bystrze kamienne.

Cała inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem- kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Młyńska Struga, m. Bażyny, woj. warmińsko-mazurskie polegających na:

-Wykonaniu robót przygotowawczych - karczowania, w tym: wykoszenie porostów, mechaniczne ścinanie drzew, karczowanie pni, wywóz i składowanie dłużyc, gałęzi i karpiny,

-Zabezpieczeniu rurociągów i kabli w miejscach kolizji, w tym: wykopanie dołów próbnych dla zlokalizowania uzbrojenia podziemnego, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń energetycznych, telekomunikacyjnych i rurociągów,

-Wykonaniu robót ziemnych, w tym: roboty pomiarowe, wykopy mechaniczne i ręczne, plantowanie mechaniczne i ręczne urobku z wykopów na skarpach,

-Wykonaniu robót umocnieniowych, w tym: umocnienie koryta rzeki kiszką faszynową, umocnienie koryta materacami gabionowymi, ułożenie koszy gabionowych przy skarpie nasypu drogowego, darniowanie skarp z humusowaniem i obsiewem, umocnienie skarp przy wylotach kolektorów deszczowych i sanitarnych brukiem z kamienia obrobionego, odmulenie ręczne dna rowów, umocnienie ujściowych odcinków rowów,

-Remoncie jazu w km 13+350, w tym: a)Roboty tymczasowe - wyrównanie terenu pod drogę tymczasową, wykonanie drogi tymczasowej, wbicie tymczasowych ścianek szczelnych, wykop kanału obiegowego, wykonanie grodzy z worków z piaskiem, pompowanie wody z wykopu, wykonanie ogrodzenia placu zaplecza budowy z bramą, b)Roboty rozbiórkowe konstrukcji jazu - demontaż zasuw i mechanizmów wyciągowych, wykucie z muru prowadnic i ław zamknięć, rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych jazu z wywiezieniem i składowaniem złomu oraz gruzu, c)Roboty konstrukcyjne - skucie betonu ze ścian i płyty dennej jazu z wywiezieniem i składowaniem gruzu, wbicie ścianek szczelnych z grodzic, wykonanie konstrukcji jazu, oczepów ścianek szczelnych i bystrza, wykonanie narzutu kamiennego w dnie bystrza z montażem głazów kamiennych pokrycie powierzchni betonowych odpowietrznych i odwodnych środkiem hydroizolacyjnym, montaż kładki i barierek, malowanie konstrukcji stalowych farba antykorozyjną, wykonanie i założenie szandorów, ułożenie korytek ściekowych, d) Roboty wykończeniowe - rozbiórkowe - demontaż tymczasowych ścianek szczelnych, rozebranie drogi tymczasowej i ogrodzenia z bramą, zasypanie kanału obiegowego z obsianiem terenu,

-Zagospodarowaniu terenu, w tym: wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż nasypu drogowego, zagospodarowanie pomelioracyjne gruntów metoda pełnej uprawy z wysiewem wapna nawozowego na terenie płaskim,

Projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska Biprowodmel Sp. z o. o z Poznania

Opracowano na podstawie projektu wykonawczego i ogłoszeń przetargowych.

comments

Dodaj komentarz

Wydawca portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność z prawdą podawanych przez użytkowników informacji i prezentowane przez nich opinie, a także za ewentualne skutki będące następstwem stosowania się do prezentowanych na stronie komentarzy. Za publikowane na portalu komentarze, wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy. Wydawca i redakcja portalu informują, że w żaden sposób nie ingerują w treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników w komentarzach. Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy sprzecznych z prawem oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

Uwaga - zarejestrowani użytkownicy nie muszą wpisywać zabezpieczenia przed spamem.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

-4 #1 as 2013-10-13 00:27
W Bażynach ciągle się coś ciekawego dzieje. Taki radny to skarb mieszkańców.
Cytować

Zobacz także

Promotion