• Start
  • Witamy na ornecianka.pl
 • News
 • Forum
 • Samorząd
  • Sesja Rady Miejskiej Ornety
   Obrady Rady Miejskiej
 • Na sygnale
  • Na sygnale
   Na sygnale
 • Gospodarka
 • Kultura
 • Sport

Cz16082018

Ostatnia aktualizacja12:26:43 AM

Font Size

Cpanel

Strefa Przedsiębiorczości w Ornecie

30 maja br. Gmina Orneta złożyła do Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki wniosek na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie”.
Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytet 6. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.
Celem głównym projektu jest stworzenie przedsiębiorstwom korzystnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Orneta poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornecie.
Przedmiotem projektu będzie wykonanie następujących działań studyjno –koncepcyjnych:
-    opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zawierającego kompleksowe badania geotechniczne i koncepcję zagospodarowania terenu,
-    opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,
-    opracowania Studium Wykonalności,
-    opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem terenu pod inwestycje.
Projekt mógłby sfinansować dokumentację niezbędną do działań inwestycyjnych. W najbliższej przyszłości Gmina Orneta będzie ubiegała się o środki na dofinansowanie wykonania uzbrojenia terenu inwestycyjnego ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Poddziałania 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości. Poddziałanie może finansować tworzenie stref przedsiębiorczości. W wyniku tego uzbrojone działki będą sprzedawane potencjalnym przedsiębiorcom w formule przetargu zgodnego z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Poprzez realizację powyższych projektów nastąpi wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Orneta, wzrost zatrudnienia, wzrost dochodów gminy z tytułu sprzedaży terenów i podatków od nieruchomości, przyciągnięcie do miasta inwestorów.

źródło - UM Orneta

 

comments

Dodaj komentarz

Wydawca portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność z prawdą podawanych przez użytkowników informacji i prezentowane przez nich opinie, a także za ewentualne skutki będące następstwem stosowania się do prezentowanych na stronie komentarzy. Za publikowane na portalu komentarze, wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy. Wydawca i redakcja portalu informują, że w żaden sposób nie ingerują w treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników w komentarzach. Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy sprzecznych z prawem oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

Uwaga - zarejestrowani użytkownicy nie muszą wpisywać zabezpieczenia przed spamem.

Kod antyspamowy
Odśwież